വഹാബിസം ഇന്നലെകളില്‍; ഇന്ന്!

വഹാബിസം ഇന്നലെകളില്‍; ഇന്ന്

5 comments on “വഹാബിസം ഇന്നലെകളില്‍; ഇന്ന്!

  1. ആട്ടിന്‍ തോലിട്ട ചെന്നായയാണ് ഒഹാബിസവും അതിന്റെ കേരളാ മോഡലായ മുജാഹിദ് മതവും. അതു തിരിച്ചറിയാതെ പെട്ടു പോയവര്‍ക്ക് അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ.. ആമീന്‍..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s