സ്വലാത്തു താജ്

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പതിവാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു സ്വലാത്താണു സ്വലാത്തു താജ് . പേരു പൊലെ തന്നെ സ്വലാത്തുകളുടെ കിരീടമാണു ഈ സ്വലാത്ത് .തിരു നബിയെ(സ്വ) സ്വപ്നത്തില്‍ കാണാന്‍ വരെ ഈ സ്വലാത്ത് ഉപകരിക്കും

എല്ല ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറാനും നബി തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തില്‍ കാണാനും ഈ സ്വലത്ത് ദിവസവും 7 തവണ ചൊല്ലുക പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ഇടയില്‍ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള സ്വലാത്ത് ആണിത്

സ്വലാത്തു താജ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s