പരിശുദ്ദ ഖുര്‍ആന്‍…PDF

പരിശുദ്ദ ഖുര്‍ആന്‍

2 comments on “പരിശുദ്ദ ഖുര്‍ആന്‍…PDF

  1. jazzakallah.. valare nannayirikkunnu. engine nanni parayanamennariyilla. ith allahu nalloru pravarthanamakkithratte,,,,aameeeen…. ithinu thakkathaya prathifalam allahu nalkatte…. aameeeeen

  2. ALHAMDULILLAH……

    Jazaakallahu khairan,, njan valare naalukalayi agrahikkunnoru karyam ithiloode enikku sadhichu.

    Allahu ningalku arhamaya prathiphalam tharumarakatte………………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s