നിസ്കാര കണക്ക്‌

നിസ്കാരം.

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പ്രാത്ഥനയും പ്രതിജ്ഞാ സമപ്പണവുമാണ് നിസ്കാരം. ആ പരിശുദ്ധ സന്നിധിക്കനുയോജ്യമായ ഭാവം നിസ്കരിക്കുന്നവനിലുണ്ടാവണം. നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ചലനങ്ങളും വാക്കുകളുമെല്ലാം എങ്ങിനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കഅ്ബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന്കൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. മറ്റ് ചിന്തകളെല്ലാം നിശ്ശേഷം അകറ്റി നിത്തണം. താ ചെയ്യാ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിധിയി പ്രവേശിക്കാ പോവുകയാണെന്ന് ഓക്കണം.നിസ്കാരം അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുളള സംഭാഷണമാണല്ലോ. തനിക്ക് ഭൌതിക ജീവിതത്തിനുളള സകല സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിത്തന്ന സ്രഷ്ടാവിന്റെ, ദിവസവും അഞ്ച് നേരമുളള വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാന്‍ വിശ്വാസി വരുമ്പോള്‍ ആദ്യമായി ശാരീരിക ശുദ്ധി ഉറപ്പ് വരുത്തണം. വലിയ അശുദ്ധിയില്‍ നിന്ന് കുളിച്ചും ചെറിയ അശുദ്ധിയില്‍ നിന്ന് വുളൂഅ് ചെയ്തും വൃത്തിയാകല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. 

നിസ്കാരത്തിന്റെ ശഥുക

നിസ്കാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനള്‍ക്ക് ശര്‍ത്വുകള്‍ എന്നു പറയുന്നു.

1. അശുദ്ധിയി നിന്ന് ശുദ്ധി വരുത്ത (വുളു ചെയ്യുക, കുളിക്കുക)

2 . നജസി നിന്ന് ശുദ്ധി വരുത്തുക

3. ഔറത്ത്‌ മറക്കുക.

4 . സമയം ആയെന്നറിയുക.

5. ഖിബ്‌ ലക്ക്‌ മുന്നിടുക

വുളൂഇന്റെയും കുളിയുടെയും ശഥുക

1. വെള്ളം ത്വഹൂറായിരിക്ക

2. കഴുകപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളി വെള്ളം ഒഴുക്കുക

3. വെള്ളത്തിനു ഗുണവിത്യാസം വരുത്തുന്ന വല്ലതും അവയവങ്ങളി ഇല്ലാതിരിക്കുക.

4. വെള്ളം ചേരുന്നതിനെ തടയുന്ന പെയിന്റ്‌ പോലുള്ളവ അവയവങ്ങളി ഇല്ലാതിരിക്കുക.

5. നിത്യ അശുദ്ധിയുള്ളവക്ക്‌ (നിസ്കാരത്തിനുള്ള )സമയം ആവുക

വുളൂഇന്റെ ഫളുക

1. നിയ്യത്ത്‌ : അതായത്‌ വുളൂ എന്ന ഫളിനെ വീട്ടുന്നു. എന്നോ നിസ്‌കാരം ഹലാലാക്കുന്നു എന്നോ മുഖം കഴുകാനാരംഭിക്കുമ്പോ കരുതുക.

2. മുഖം കഴുകുക.

3. കൈ രണ്ടും മുട്ടോട്‌ കൂടി കഴുകുക.

4. തലയി നിന്ന് അപം തടവുക.

5. കാല്‌ രണ്ടും ഞെരിയാണിയോടു കൂടി കഴുകുക.

6. ഈ ക്രമപ്രകാരം കൊണ്ട്‌ വര

വുളൂഇന്റെ സുന്നത്തുക

1. വുളൂഇന്റെ സുന്നത്തുക വീട്ടുന്നുവെന്ന് തുടക്കത്തി നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക2. ഖിബ്‌ലക്ക് മുന്നിടുക 3. മുകൈ രണ്ടും ഒപ്പം കഴുകുക4.മുകൈ കഴുകുമ്പോ ബിസ് മിയും മറ്റ് ദിക്‌റുകളും ചൊല്ലുക5. മിസ്‌വാക്ക് ചെയ്യുക 6. വായി വെള്ളം കൊപ്‌ളിക്കുകയും മൂക്കി വെള്ളം കയറ്റിചീറ്റുകയും ചെയ്യുക7.തല മുഴുവനും തടവുക8. ചെവി രണ്ടും (ഉള്ളും പുറവും )ഒന്നിച്ച് കഴുകുക9.കൈകാലുകളി വലത്തേത് മുന്തിക്കുക 10. അവയവങ്ങ തേച്ച് കഴുകുക 11. തുടച്ചയായി കൊണ്ട് വരിക 12. കൈമുട്ട്, കാ മടമ്പ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങ സൂക്ഷിച്ച് കഴുകുക13. സംസാരം ഉപേക്ഷിക്കുക14. അവസാനം ദുആ ചെയ്യുക. 15. എല്ലാം മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുക. 16. അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തി നിന്ന് അല്പം കുടിയ്ക്ക

വുളൂഇനു ശേഷം ഖിബ്‌ലക്ക് മുന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം ദുആ ചെയ്യണം

أَشْهَدُ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاٰ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبٰادِكَ الصَّالِحِينَ سُبْحٰانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاٰ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

വുളൂഅ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങ

1) മു ദ്വാരത്തിലൂടെയോ പി ദ്വാരത്തിലൂടെയോ വല്ലതു പുറപ്പെട
2) ബുദ്ധിയുടെ വകതിരിവ് നീങ്ങ
3) മു കയ്യിന്റെ പള്ളകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം തൊട
4) അന്യസ്ത്രീ പുരുഷന്മാ മറയില്ലാതെ പരസ്പരം തൊട

കുളി നിബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങ

വലിയ അശുദ്ധിയുണ്ടയാ കുളി നിന്ധമാകും. വലിയ അശുദ്ധിയുടെ കാരണങ്ങ ആറാണ്.
1) മനിയ്യ് പുറപ്പെടുക
2) സംയോഗം ചെയ്യുക
3) മുസ്ലിം മരിക്കുക (ശഹീദാണെങ്കി കുളിപ്പിക്കരുത് )
4) സ്ത്രീകക്ക് ആത്തവമുണ്ടാവുക
5) പ്രസവിക്കുക
6) പ്രസവ രക്തമുണ്ടാവുക

കുളിയുടെ ഫളുക

1) നിയ്യത്ത്
2) ശരീരം മുഴുവ കഴുകകുളി സ്വഹീഹാകാളുകളും ശഥ്വുകളും ഉണ്ടായാ മതിയെങ്കിലും സുന്നത്തുകളും കൂടെ കൂടുമ്പോഴേ അത് പൂണ്ണമാകുകയുള്ളൂ

കുളിയുടെ രൂപം

1) കുളിയുടെ സുന്നത്തുക നിവ്വഹിക്കുന്നു എന്ന നിയ്യത്തോട് കൂടെ ബിസ്മി ചൊല്ലുക
2) ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങ നീക്കുക
3) വായി വെള്ളം കൊപ്‌ളിക്കുകയും മൂക്കി വെള്ളം കയറ്റിച്ചീറ്റുകയും ചെയ്യുക
4) ശേഷം വുളൂഅ് ചെയ്യുക
5) കക്ഷം ,പൊക്കി, ചെവി മുതലായവ സൂക്ഷിച്ച് കഴുകുക
6) താടിയും മുടിയും വെള്ളമെടുത്തു തിക്കകറ്റുക
7) ‘കുളി എന്ന ഫളിനെ വീട്ടുന്നുഎന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് തലയി വെള്ളം ഒഴിച്ച് തേച്ച് കഴുകുക
8) പിന്നീട് വലത് വശവും ഇടത് വശവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് തേച്ച് കഴുകുക
9) എല്ലാം മൂന്ന് തവണയാക്കുക
10) ഖ്വിബ്‌ലക്ക് മുന്നിട്ടും സംസാരം ഉപേക്ഷിച്ചും നിവഹിക്കുക
11) അവസാനം വുളൂഇന്റെ അവസാനത്തി ചൊല്ലുന്ന ദുആ ചെയ്യുക

അശുദ്ധികൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന കാര്യങ്ങ

വുളു ഇല്ലാത്തവക്ക് ആറ് കാര്യങ്ങ ഹറാമാകും

1) നിസ്കാരം2) സുജൂദ്3) ജുമുഅയുടെ ഖുതുബ4) മുസ്‌ഹഫ് തൊട5) മുസ്‌ഹഫ് ചുമക്ക

വലിയ അശുദ്ധികൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന കാര്യങ്ങ

1) ചെറിയ അശുദ്ധികൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന മുകളി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 2)പള്ളിയി താമസിക്കുക 3)ഖു ഓതുക 4)ഹൈള്നിഫാസ് എന്നിവയുള്ളപ്പോ (മുകളി പറഞ്ഞവക്ക് പുറമെ) ത്വലാഖ്, സംയോഗംനോമ്പ് എന്നിവയും ഹറാമാകും.

നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പ്രാത്ഥനയും പ്രതിജ്ഞാ സമപ്പണവുമാണ് നിസ്കാരം. ആ പരിശുദ്ധ സന്നിധിക്കനുയോജ്യമായ ഭാവം നിസ്കരിക്കുന്നവനിലുണ്ടാവണം. നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ചലനങ്ങളും വാക്കുകളുമെല്ലാം എങ്ങിനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കഅ്ബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന്കൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. മറ്റ് ചിന്തകളെല്ലാം നിശ്ശേഷം അകറ്റി നിത്തണം. താ ചെയ്യാ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിധിയി പ്രവേശിക്കാ പോവുകയാണെന്ന് ഓക്കണം.

നിക്കുമ്പോ രണ്ട് കാപാദങ്ങ ഒരു ചാ അകലത്തിലാണ് വെക്കേണ്ടത് (സുജൂദി കാ വിരലുകളും മുട്ടുകളും രണ്ട് കൈകളുടെയും പള്ളകളുമെല്ലാം ഈ അകലത്തിലാണ് വെക്കേണ്ടത്, അത് കൂടുത താഴ്മ കിട്ടാ കാരണവുമാണ് ) ശേഷം നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. (ഉദാ: ളുഹ എന്ന ഫളു നിസ്കാരം ഇമാമോടു കൂടിഞാ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം ) ഇങ്ങിനെ കരുത നിബന്ധവും നാവു കൊണ്ട് മൊഴിയ സുന്നത്തുമാകുന്നു. ഈ കരുത്തോടു കൂടെ കൈമുട്ടുക രണ്ടും മടക്കി മുകയ്യിന്റെ പള്ള ഭാഗം ഖ്വിബ്‌ലയുടെ ഭാഗത്തേക്കാക്കി ചുമലിനു നേരെ ഉയത്തിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അക്‌ബഎന്ന് പറയണം. (നിസ്കാരത്തി കൈ ഉയത്ത സുന്നത്തായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങിനെയാ‍ണ് ഉയത്തേണ്ടത് ) ഇതിനു തക്‌ബീറത്തു ഇഹ്‌റാം എന്ന് പറയുന്നു. മഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നത്ഥം.നിയ്യത്ത് തക്‌ബീറിന്റെ ആരംഭത്തോടൊപ്പമാവണം. തക്ബീ അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി വലത്തെ കൈപ്പടം കൊണ്ട് ഇടത്തെ മണിബന്ധം പിടിച്ച് അവ നെഞ്ചിന്റെ താഴെയും പൊക്കിളിന്റെ മീതെയുമായി വെക്കണം. പിന്നീട് ഇമാമും മഅ്മൂമും ഒറ്റക്ക് നിസകരിക്കുന്നവരും വജ്ജഹ്തു ഓതണം.

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاٰتِي وَنُسُكِي وَمَحْيٰايَ وَمَمٰاتِي ِللهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لاٰ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

ത്ഥം: ‘ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ നേരെ ഞാനിതാ മുഖം ശരീരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാ വക്രതയില്ലാത്തവനും അല്ലാഹുവിനോട് അനുസരണയുള്ളവനുമാകുന്നു. ഞാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളി‌പ്പെട്ടവനല്ല. എന്റെ നിസ്കാരവും മറ്റു ആരാധനകളും ജീവിതവും മരണവുമെല്ലാം സവ്വലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനധീനപ്പെട്ടതാണ്. അവനു പങ്കുകരായി ആരും തന്നെയില്ല. ഇങ്ങിനെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് എന്നോട് ക‌പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിനോട് അനുസരണയുള്ളവരി പ്പെട്ടവനാണ് ഞാ

ശേഷം പതുക്കെ അഊദുഓതണം. ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട പിശാചി നിന്ന് അല്ലാഹുവിങ്ക ഞാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് അ ഊദുവിന്റെ അത്ഥം 

അഊദു ഓതി ഖുആനിലെ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം (ഫാതിഹ) ഓതണം. ( ഉറക്കെ ഓതേണ്ട നിസ്കാരത്തി ഇമാം ഉറക്കെ ഓതുകയും മഅ്മൂ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കുകയും പിന്നീട് മഅ്മൂം ഓതുകയുമാണ് വേണ്ടത് )

ഫാതിഹയുടെ സാരം :

റഹ്‌മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാ ഓതുന്നു.

വ്വലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹുവിനാകുന്നു സവ്വസ്തുതിയും

റഹീമും റഹ്‌മാനുമായവ

പ്രതിഫലം നകപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ നാഥ

നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങ ആരാധിക്കുകയും, നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നീ ഞങ്ങളെ നേരായ മാഗത്തി ചേക്കേണമേ.

അഥവാ നീ അനുഗ്രഹിച്ച, കോപത്തിനു പാത്രീഭവിക്കാത്തവരുടെ മാഗത്തി (ചേക്കേണമേ)

ഫാ‍തിഹ ഓതുമ്പോഴും ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് ശ്രദ്ധിയ്ക്കുമ്പോഴും ഫാതിഹയുടെ ആശയങ്ങ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സി ദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഫാതിഹക്ക് ശേഷം ഇമാമും ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനും സൂറത്ത് ഓതണം. മഅ്മൂമ്‌ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

റുകൂഅ്

സൂറത്ത് ഓതിയതിനു ശേഷം തക്‌ബീ ചൊല്ലി റുകൂഇലേക്ക് പോകണം. രണ്ട് കാമുട്ടുകളി രണ്ട് കൈപ്പടം വെച്ച് കുനിഞ്ഞ് നിക്കുന്നതിനെയാണ് റുകൂഅ് എന്ന് പറയുന്നത്.
റുകൂഇലേക്ക് കുനിയുന്നതിനു മുമ്പ് വിരലുക ചെവിക്ക് നേരെ വരും വിധം ഉയത്തി താഴ്ത്തി വേണം റുകൂഇലേക്ക് പ്രവേശിക്കാ. കുനിഞ്ഞ് നിക്കുമ്പോ, പിരടിയും മുതുകും ഒരേ നിരപ്പി നിറുത്തണം. തല കൂടുത ഉയത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ അരുത്.

റുകൂഇ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്‌റ്

سُبْحٰانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

 ത്ഥം : മഹാനായ എന്റെ രക്ഷിതാവിനെ ഞാ സ്തുതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവന്റെ പരിശുദ്ധി ഞാ പ്രകീത്തനം ചെയ്യുന്നു. ( ഈ ദിക്‌ മൂന്ന് തവണ ആവത്തിച്ചു പറയണം )

പിന്നീട് سمع الله لمن حمده ( അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചവന്റെ സ്തുതിയെ അവ സ്വീകരിക്കട്ടെ ) എന്ന് ചൊല്ലി മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിധം കൈ ഉയത്തി താഴ്ത്തി നിവന്ന് നിക്കണം

ഇഅ്ത്തിദാലി ഈ ദിക്‌ ചൊല്ലണം

رَبَّنٰا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰاوٰاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مٰا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

 ത്ഥം: ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ആകാശവും ഭൂമിയും അവക്ക് പുറമെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിറയെ സ്തുതി നിനക്കുണ്ട്

സുജൂദ്:

പിന്നീട് തക്ബീ ചൊല്ലി (ഇവിടെ കൈ ഉയത്തരുത്) സുജൂദിലേക്ക് പോകണം. നെറ്റി, രണ്ട് കൈപ്പടം, രണ്ട് കാലിന്റെ മുട്ടുക, രണ്ട് കാലുകളുടെ വിരലുകളുടെ ഉഭാഗം ഇവ നിലത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് സുജൂദ് എന്ന് പറയുന്നത്. (ഇവയി നെറ്റി മറകൂടാതെ നിലത്ത് വെക്ക നിബന്ധമാണ് ). സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആദ്യം കാ മുട്ടുക,പിന്നീട് കൈപ്പടം, പിന്നെ നെറ്റി, മൂക്ക് എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് നിലത്ത് വെക്കേണ്ടത്. സുജൂദി രണ്ട് കൈകളും പാശ്വ ഭാഗങ്ങളോട് ചേത്ത് വെക്കാതെ അല്‌പം അകറ്റിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

സുജൂദി ചൊല്ലേണ്ട ദിക്‌ :

سُبْحٰان رَبِّيَ الْأعْلَى وَبِحَمْدِهِ

 ത്ഥം പരമോന്നതനായ എന്റെ രക്ഷിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാ പ്രകീത്തനം ചെയ്യുന്നു’ . ( ഈ ദിക്‌ മൂന്ന് തവണ ആവത്തിച്ച് പറയണം)

സുജൂദുകക്കിടയിലെ ഇരുത്തം:

പിന്നീട് തക്ബീ ചൊല്ലി സുജൂദി നിന്ന് തല ഉയത്തി ഇടത് കാ പരത്തി വെച്ച് അതിന്മേ ഇരിക്കണം. വലതു പാദവും വിരലുകളും സുജൂദിലെ പോലെ വെക്കണം.

ഈ ഇരുത്തത്തി താഴെ ദിക്‌ ചൊല്ലുക.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعٰافِنِي

ത്ഥം : ‘രക്ഷിതാവേ എന്റെ പാപങ്ങ പൊറുത്തു തരേണമേ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കേണമേ, എനിക്കുള്ള പോരായ്മക പരിഹരിച്ച് തരേണമേ, എന്നെ ഉയന്ന പദവിയി എത്തിക്കേണമേ, എനിക്ക് ആഹാരം നകേണമേ

 ഇങ്ങിനെ പ്രാത്ഥിച്ച് തക്ബീ ചൊല്ലി വീണ്ടും സുജൂദിലേക്ക് പോകണം. മുമ്പ് ചെയ്തത് പോലെതന്നെ സുജൂദ് ചെയ്യണം. രണ്ടാം സുജൂദി നേരത്തെ ചൊല്ലിയ ദിക്‌ മൂന്ന് തവണ ആവത്തിച്ച് ചൊല്ലണം. അനന്തരം തക്ബീ ചൊല്ലി നിറുത്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം (ഇവിടെയും കൈ ചുമലിനു നേരെ ഉയത്തേണ്ടതില്ല ) തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആദ്യം തലയും പിന്നീടെ കൈകളും നിലത്തു നിന്നുയത്തി കാമുട്ടുകളി ശക്തിയൂന്നി എഴുന്നേറ്റ് നിക്കണം.

നിസ്കാരത്തി പ്രവേശിച്ചതു മുത രണ്ടാമത്തെ സുജൂദി നിന്ന് തല ഉയത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഈ ക്രിയകക്ക് ഒരു റക്‌അത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. നിയ്യത്തും വജ്ജഹത്തുവും ഒന്നാമത്തെ റക്‌അത്തി മാത്രം മതി എല്ലാ റക്‌അത്തിലും ഫാതിഹക്ക് മുമ്പ് അ ഊദു ഓത സുന്നത്താണ്

അത്തഹിയ്യാത്ത് :

രണ്ടി കൂടുത റക് അത്തുകളുള്ള നിസ്കാരങ്ങളി രണ്ടാം റക്‌അത്തിലെ സുജൂദി നിന്ന് തല ഉയത്തിക്കഴിഞ്ഞാ ഒന്നാമത്തെ അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതാ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കണം. രണ്ട് സുജൂദുകക്കിടയി ഇരുന്നത് പോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അത്തഹിയ്യാത്തി ഇടതു കൈവിരലുക ഇടതുകാലിന്റെ തുടയി മുട്ടിനു സമീപം പരത്തിവെക്കണം. വലതുകൈയുടെ വിരലുക വലതുകാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വെക്കണം. അപ്പോ കൈവിരലുക കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പെരുവിരലിന്റെ തല ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ മുരട് ഭാഗത്തെ സന്ധിയോട് ചേത്ത് വെക്കണം. ചൂണ്ടു വിര നിവത്തിപ്പിടിക്കുകയും അല്പം താഴ്ത്തിയിട്ട് കാലിനോട് ചേത്ത് വെക്കുകയും വേണം. മറ്റ് മൂന്ന് വിരലുകളും മടക്കിപ്പിടിക്കണം. ഈ ഇരുപ്പി അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതണം. ഇല്ലല്ലാഹ്എന്ന് പറയുമ്പോ താഴ്ത്തിവെച്ച വലത്കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിര ഉയത്തിപ്പിടിക്കണം. പിന്നീട് ഈ വിരലിലേക്ക് നോക്ക സുന്നത്താണ്. അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തി രണ്ട് സലാമും വീട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ വിര താഴ്ത്തേണ്ടത്.

അത്തഹിയ്യാത്ത് :

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰاتُ الطَّيِّبَاتُ ِلله اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله:

ത്ഥം : ‘ എല്ലാ ഉപചാരങ്ങളും ,ക്കത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും ,നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റ് സമ്മങ്ങളും അല്ലാഹുവിനാകുന്നു. നബിയേ ,അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണയും ഗുണസമൃദ്ധിയും ഞങ്ങക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകക്കും. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് നബി () അവന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും ഞാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു

പിന്നീട് നബി()صلى الله عليه وسل യുടെ മേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. താഴെയുള്ള സല്വത്തി നിന്ന് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തി ചൊല്ലേണ്ടത്. പൂണ്ണമായും അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തി ചൊല്ലുക.

 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدْ.

ആദ്യത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തും സ്വലാത്തും ഓതിയതിനു ശേഷം തക്ബീ ചൊല്ലി മൂന്നാമത്തെ റക്‌അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേക്കണം. ഈ തക്ബീറി രണ്ട് കൈകളും ചുമലിനു നേര ഉയത്ത സുന്നത്താണ്.

അവസാ‍നത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തി ഇരിക്കേണ്ട രൂപം:

സുജൂദി വെച്ചപോലെ വലത്തെ കാ നാട്ടി നിറുത്തി അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ ഇടത്തെ കാ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവെക്കണം. ഈ ഇരുത്തത്തി അത്തഹിയ്യാത്തിനു പുറമെ നബിയുടെ മേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലും നിബന്ധമാണ്. അത്തഹിയ്യാത്തും സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയ ശേഷം ദുആ ചെയ്യലും സുന്നത്തുണ്ട്

സ്വലാത്തിനു ശേഷം പ്രത്യേകം ദുആയും സുന്നത്തുണ്ട്. ദുആയുടെ രൂപമാണ് താഴ

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني.إنك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت للهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال

ദുആയി നിന്ന് വിരമിച്ചാ ആദ്യം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തല തിരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്‌മത്തുല്ലാഹ്എന്ന് പറയണം ( ത്ഥം : നിങ്ങക്ക് ശാന്തിയും അല്ലാഹുവിങ്ക നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാ‍വട്ടെ. ) പിന്നീടെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തല തിരിച്ചു കൊണ്ടും അതേപ്രകാരം പറയണം. നെഞ്ച് തിരിക്കരുത്. തലമാത്രം തിരിച്ചാ മതി. സലാം ചൊല്ലുന്നതോടെ നിസ്കാരം അവസാനിച്ചു.

നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള  ദിക് റുകള്‍ 

    (أَسْـتَغْفِرُ الله . (ثَلاثاً 

.استغفر الله العظيم القديم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب و خطيئة و اتوب اليه و اساله التوبة

.اللهم انت السلام و منك السلام و اليك يرجع السلام حينا ربنا برحمتك دار السلام تباركت ربنا و تعاليت يا ذا الجلال و الاكرام

اللهم اعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك و توفيق طاعتك و ايمانك يا الله، لا نعبد الا إياك لك النعمة و لك الفضل و لك الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين، و لو كره الكافرون

اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُـوَ الـحَيُّ القَيّـومُ لا تَأْخُـذُهُ سِنَـةٌ وَلا نَـوْمٌ …..(آية الكرسي – البقرة:255

سُـبْحانَ اللهِ- 33

الحَمْـدُ لله – 33

اللهُ أكْـبَر- 33

الله اكبر كبيرا، الحمد للله كثيرا، سبحان الله بكرة و اصيلا

لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْد، يُحيـي وَيُمـيتُ وهُوَ على كُلّ شيءٍ قدير . (عَشْر مَرّات بَعْدَ المَغْرِب وَالصّـبْح 

اللهم لا مانع لما اعطيت و لا معطي لما منعت و لا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

لا إله إلا الله- 10

ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങ :

നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളി നിബന്ധ കാര്യങ്ങളും ( ളുക ) സുന്നത്തുകളുമുണ്ട്. ളുകളി ഒന്നിന് ഭംഗം വന്നാ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല. ഥുകക്ക് ഭംഗം വന്നാലും അങ്ങിനെ തന്നെ.

നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫളുക14 ആകുന്നു

നിസ്കാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനള്‍ക്ക് ശര്‍ത്വുകള്‍ എന്നു പറയും പോലെ നിസ്കാരത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായ പതിനാല് കാര്യങ്ങള്‍ വേറെയുമുണ്ട്. ഇവയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫര്‍ളുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

1) നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക

2) തക്ബീറത്തു ഇഹ്‌റാം ചൊല്ലുക.

3) കഴിവുള്ളവ നിക്കുക

4) ഫാതിഹ ഓതുക

5) റുകൂഅ് ചെയ്യുക

6) റുകൂഇ നിന്ന് തലയുയത്തി നിക്കുക ( ഇഅ്ത്തിദാ)

7) രണ്ട് സുജൂ‍ദുക ചെയ്യുക

8) രണ്ട് സുജൂദിനിടയി ഇരിക്കുക

9) ഇഅ്ത്തിദാ, റുകൂഅ് ,റുകൂഇ നിന്ന് തലയുയത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള നി‌പ്പ്, രണ്ട് സുജൂദ്, അവക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തം എന്നിവക്കിടയിലെല്ലാം അടങ്ങിത്താമാസിക്കുക. ഉദാ: റുകൂഇ നിന്ന് തലയുയത്തി നിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനക്കം അടങ്ങിയിട്ടാണ് സുജൂദിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അത്പോലെ സുജൂദ് ചെയ്താ അനക്കമടങ്ങിയിട്ട് വേണം അതി നിന്ന് തലയുയത്താ

10) അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതുക

11) നബി()യുടെ മേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക

12) അത്തഹിയ്യാത്തിനും സ്വലാത്തിനും വേണ്ടി ഇരിക്കുക

13) സലാം ചൊല്ലുക

14) ഇവകളെല്ലാം നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക .അതായത് ആദ്യം സുജൂദും റുകൂ‍ഉം ചെയ്താ പറ്റുകയില്ല.

നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫളുകൾ വിശദമായി താഴെ 

നിയ്യത്ത്‌, തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്‌റാം, നിൽക്കൽ.

നിയ്യത്ത്‌, തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്‌റാം, നിൽക്കൽ എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒപ്പമാണ്‌ ഉണ്ടാകുന്നത്‌. പക്ഷെ നിയ്യത്ത്‌നിസ്കാരത്തിലും മറ്റ്‌ പല ആരാധനകളിലും നിർബന്ധമായത്കൊണ്ട്‌ അതിനെ ഒന്നാമതായും, തക്ബീർ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും നിർബന്ധമായതിനാൽ അതിനെ രണ്ടാമതായും നിൽക്കൽ ഫർള്‌ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം നിർബന്ധമായതിനാൽ അതിനെ മൂന്നാമതായും എണ്ണുന്നു എന്ന് മാത്രം. നിയ്യത്ത്‌ മുതൽക്കുള്ള നിൽപ്പ്‌ മാത്രമാണ്‌ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർള്‌.

രണ്ടാമത്തെ ഫർളായ തക്ബീറിൽ ‘ അല്ലഹു അക്ബർ’ എന്ന പദം തന്നെ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്‌. അർത്ഥ വിത്യാസം വരുത്തുന്നതോ അതേ അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന മറ്റ്‌ പദങ്ങളോ അതിന്റെ പരിഭാഷയോ ‘അല്ലാഹു അക്ബർ’ എന്നതിനു പകരം മതിയാവുകയില്ല

വായ കൊണ്ട്‌ ഉച്ചരിക്കൽ നിർബന്ധമായ തക്ബീർ, ഫാതിഹ, അത്തഹിയ്യാത്ത്‌, സ്വലാത്ത്‌, സലാം എന്നിവകളെല്ലാം സ്വശരീരം കേൾക്കത്തക്കവിധമുള്ള ശബ്‌ദത്തിൽ ഉച്ചരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്നത്‌ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. എന്നാൽ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളയാൾക്ക്‌ ശല്യമാവുന്ന വിധം ഉച്ചത്തിലാവുകയുമരുത്‌. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ചുണ്ടും നാക്കും അണ്ണാക്കും കഴിയുന്നത്ര അനക്കൽ നിർബന്ധമാണ്‌. വജ്ജഹത്തു മുതലായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്‌ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്തുകൾക്ക്‌ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിലും അത്‌ സ്വശരീരം കേൾക്കുന്നത്ര ശബ്‌ദത്തിൽ ആയിരിക്കണം.

തക്ബീറിനു മുന്നെ തന്നെ നോട്ടം സുജൂ ദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാക്കണം

മൂന്നാമത്തെ ഫർളായ നിൽപ്പിൽ മുതുകെല്ലിന്റെ സന്ധികളെ നിവർത്തൽ നിർബന്ധമാണ്‌. അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തവിധം കുനിഞ്ഞോ ചെരിഞ്ഞോ നിന്നാൽ മതിയാവുകയില്ല. വാർദ്ധക്യത്തിലോ മറ്റോ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ അവസ്ഥ പരിഗണനീയമാണ്‌. അവർ കഴിയുന്നത്‌ പോലെ നിൽക്കണം. റുകൂഅ് ചെയ്ത പോലെ ഒരാളുടെ മുതുക്‌ വളഞ്ഞ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരം തന്നെ നിൽക്കുകയും റുകൂഅ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് റുകൂഇന്‌ വേണ്ടി കഴിയുമെങ്കിൽ കുറച്ച്‌ കൂടി കുനിയുകയും വേണം. ഇത്തരം കാരണങ്ങളൊന്നും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളല്ല

നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം. ഏത്‌ രൂപത്തിലും ഇരിക്കാമെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്പോലെ ഇരിക്കലാണ്‌ ഏറ്റവും ഉത്തമം.

നിൽപ്പ്‌ മൂന്നാമത്തെ ഫർളാണെങ്കിലും തക്ബീറിന്റെ തക്ബീറിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അതുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ തക്ബീറിന്റെ കുറച്ച്‌ അക്ഷരങ്ങൾ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയോ, റുകൂഅ് , അത്തഹിയ്യാത്ത്‌ മുതലായവയിൽ ഇമാമിനെ തുടരുമ്പോൾ തക്ബീർ തുടങ്ങി പൂർത്തിയാകും മുമ്പ്‌ ഇമാമിന്റെ കൂടെ പോവുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവുകയില്ല. (ഇമാമിനോട്‌ പിന്തുടരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്‌ ഒരു റക്‌അത്ത്‌ കിട്ടാൻ വേണ്ടി റുകൂഇലുള്ള ഇമാമിനെ കിട്ടാൻ ദൃതിയിൽ തക്ബീർ ചൊല്ലി റുകൂഇലേക്ക്‌ പോകുമ്പോൾ തക്ബീർ നിർത്തത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയായതിന്‌ ശേഷമേ റുകൂഇലേക്ക്‌ കുനിയാവൂ )

നാലാമത്തെ ഫർളാണ്‌ ഫാതിഹ ഓതൽ.

നാലാമത്തെ ഫർളാണ്‌ ഫാതിഹ ഓതൽ. ഇത്‌ തക്ബീറിനു ശേഷം നിറുത്തത്തിൽ ആയിരിക്കണം. ഫാത്തിഹ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ഓതിയാൽ മതിയാവുകയില്ല. ഫാതിഹ എല്ലാ റക്‌അത്തിലും ഫർളാണ്‌. പക്ഷെ ഇമാമിന്റെ കൂടെയുള്ള നിൽപ്പിൽ ഫാതിഹ ഓതിത്തീർക്കാനുള്ള സമയം ലഭിക്കാത്ത പിന്തിത്തുടർന്നവർ സാധിക്കുന്നത്‌ മാത്രം ഓതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തുടർന്ന ഉടനെ ഇമാം റുകൂഇലേക്ക്‌ പോവുകയോ റുകൂഇലുള്ള ഇമാമിനെ തുടരുകയോ ചെയ്താൽ ഫാതിഹ തീരെ ഓതേണ്ടതില്ല.

ഇങ്ങിനെ പിന്തിത്തുടരുന്നവന്‌ ഇമാം റുകൂഇലേക്ക്‌ പോകുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ ഫാതിഹ ഓതാൻ മാത്രമേ സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂവെങ്കിൽ സുന്നത്തായ ‘വജ്ജഹത്തു’, ‘അ ഊദു’ പോലുള്ളവ ഓതാൻ പാടില്ല. തക്ബീർ ചൊല്ലിയ ഉടനെ കഴിയുന്നത്ര ഫാതിഹയിൽ നിന്ന് ഓതുകയാണ്‌ വേണ്ടത്‌. പകരം വജ്ജഹത്തു ഓതുകയും ഫാത്തിഹ ഓതാൻ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ്‌ ഇമാം റുകൂഇലേക്ക്‌ പോവുകയും ചെയ്താൽ അയാൾ വജ്ജഹത്തു ഓതാനെടുത്ത അത്ര സമയം ഫാതിഹയിൽ നിന്ന് ഓതിയതിനു ശേഷമേ റുകൂഇലേക്ക്‌ പോകാവൂ.

അപ്പോഴേക്കും ഇമാം ഇഅ്തിദാലിലേക്ക്‌ ഉയർന്നാൽ ഈ മഅ്മൂം ഇഅ്തിദാലിൽ ഇമാമിനെ തുടർന്നവനായി കണക്കാക്കുകയും ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത്‌ നിസ്കരിക്കുകയും വേണം. ഇമാമിനോടൊപ്പം ‘സുബ്‌ഹാനല്ലാഹ്‌ ‘ ചൊല്ലുന്ന സമയമെങ്കിലും റുകൂഅ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മഅ് മൂമിന്‌ റക്‌അത്ത്‌ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഫാതിഹയിലുള്ള എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അവയുടെ യഥാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ ഉച്ചരിക്കണം. ശദ്ദുകളും മദ്ദുകളും സൂക്ഷിച്ച്‌ ഓതണം. (ഫാതിഹ ഭംഗിയായി ഓതാൻ അറിയാത്ത സഹോദരന്മാർ അടുത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം അറിയുന്ന ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ )

ഫാതിഹയിലെ എല്ലാ ആയത്തുകളും തുടർച്ചയായി ഓതണം. നിസ്കാരത്തോട്‌ ബന്ധമില്ലാത്ത (തുമ്മിയാൽ അൽ-ഹംദുലില്ലാഹ്‌ പറയുന്നത്‌ പോലെയുള്ള ) ദിക്‌റുകൾ ഫാതിഹക്ക്‌ ഇടയിൽ ചൊല്ലിയാൽ തുടർച്ച മുറിയുകയും തന്നിമിത്തം ആദ്യം മുതൽ ഓതുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. നിസ്കാരത്തോട്‌ ബന്ധമുള്ള ദിക്‌റുകൾ കൊണ്ട്‌ തുടർച്ച മുറിയുന്നതല്ല. ഉദാഹരണമായി, ഇമാം ഫാതിഹ ഓതിക്കഴിഞ്ഞ്‌ ആമീൻ പറയുക, ഇമാം ശിക്ഷയെകുറിച്ചുള്ള ആയത്ത്‌ ഓതിയാൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അഭയം ചോദിക്കുക, അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത്‌ ഓതിയാൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മുതലായവ കൊണ്ട്‌ ഫാതിഹയുടെ തുടർച്ച മുറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അഭയം തേടുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമെല്ലാം നിസ്കാരത്തോട്‌ ബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ്‌ ദിക്‌റുകൾ പോലെ അറബിഭാഷയിൽ മാത്രമേ ആകാവൂ. മറ്റ്‌ ഭാഷകളിൽ പാടില്ല. മഅ്മൂം ഫാതിഹ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമിന്റെ ഓത്തിൽ തെറ്റുസംഭവിക്കുകയോ ഓർമ്മക്കുറവിനാൽ ഓത്ത്‌ തുടരാൻ കഴിയാതെ നിറുത്തുകയോ ചെയ്താൽ ഫാതിഹയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇമാമിനെ ഉണർത്താവുന്നതാണ്‌. അത്‌ കൊണ്ടും തുടർച്ച മുറിയുന്നതല്ല.

ഫാതിഹ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയത്തോ അക്ഷരമോ വിട്ടു പോയെന്ന് സംശയിക്കുകയോ , ഫാതിഹ പൂർത്തിയായ ശേഷം വല്ല ആയത്തോ അക്ഷരമോ വിട്ടുപോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയോ , ഫാതിഹ ഓതിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഫാതിഹ ഓതൽ നിർബന്ധമാണ്. ഫാതിഹ ഓതിയ ശേഷം അതിൽ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരമോ ആയത്തോ വിട്ടുപോയെന്നു സംശയിച്ചൽ അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല.

ഫാതിഹ മന:പാഠമില്ലാ‍ത്തവർ നോക്കി ഓതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്രകാരം ഓതണം. നിസ്കാര സമയം കഴിയും മുമ്പ് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ ഫാതിഹയുടെ അത്ര അക്ഷരങ്ങളുള്ള മറ്റ് ഏഴ് ആയത്തുകൾ ഓതേണ്ടതാണ്. ആയത്ത് തീരെ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഫാതിഹയുടെ അക്ഷരങ്ങളേക്കാൾ കുറയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഏഴ് ദിക്ർ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാത്താവനാണെങ്കിൽ ഫാതിഹ ഓതുന്നതിനു വേണ്ടത്ര സമയം എത്രയാണോ അത്രയും സമയം നിശബ്ദനായി നിൽക്കണം.

അപ്പോൾ 7 വയസുള്ള വിവേകമുളള കുട്ടികൾക്ക് ഫാതിഹയും മറ്റും അറിയാത്ത കാരണത്താൽ രക്ഷിതാക്കൾ നിസ്കരിക്കാതിരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഫാതിഹയും അതിന് പകരമുള്ള ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഫാതിഹ ഓതേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ഫാതിഹ ഓതാനെടുക്കുന്ന സമയം നിസ്കാരത്തിൽ നിശബദമായി നിർത്തി നിസ്കരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാവുന്നു.

അഞ്ചാമത്തെ ഫർളാണ് റുകൂഅ് :

രണ്ട് കൈപ്പടം കാലിന്റെ മുട്ടിൽ വെക്കാൻ സാ‍ധിക്കുന്ന വിധം കുനിയണം. ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവന് കാൽമുട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നെറ്റി നേരിടുന്ന വിധം കുനിയണം. രണ്ട് കൈപ്പടം മുട്ടിന്മേൽ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒരാൾ റുകൂഅ് മറന്ന് കൊണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്യുകയും സുജൂദിലെത്തിയപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് റുകൂഇന് വേണ്ടി രണ്ടാമത് കുനിയണം. അതല്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ റുകൂഇന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തിയാൽ അവിടെ റുകൂഅ് ചെയ്താൽ മതിയാവുകയില്ല. കാരണം മുമ്പ് റുകൂഇന് വേണ്ടിയല്ല കുനിഞ്ഞത് എന്നതിനാൽ. ഇത്തരം ഫർളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെ പ്രത്യേകം കരുതൽ നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും മറ്റു ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.

ആറാമത്തെ ഫർള് ഇഅ്തിദാലാണ്.

അത് റക്‌അത്തിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങലാണ്. നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ റുകൂഇന് ശേഷം നില്പിലേക്കും, ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ഇരുത്തത്തിലേക്കും മടങ്ങണം. ഇവിടെയും ഇഅ്തിദാലല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനെയും കരുതാൻ പാടില്ല. അവിചാരിതമായി റുകൂഇൽ നിന്നുയർന്നു പോയാൽ ഉടനെ റുകൂഇലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയും പിന്നീട് ഇഅ്തിദാലിനു വേണ്ടി ഉയരുകയും വേണം. ഇഅ്തിദാലിനെ ഫാതിഹ ഓതുന്ന സമയത്തേക്കാൾ നീട്ടാൻ പാടില്ല.

എഴാമത്തെ ഫർളായ സുജൂദ്.

എഴാമത്തെ ഫർളായ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റിയും രണ്ട് കൈപ്പടങ്ങളുടെ ഉൾഭാഗവും രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളും രണ്ട് കാൽ പാദങ്ങളിലെ വിരലുകളുടെ ഉൾവശവും നിലത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് കാലുകളുടെയും ഓരോ വിരലിന്റെ പള്ളയെങ്കിലും നിലത്ത് വെക്കണമെന്നാണ് ശാഫിഈ മദഹബിലെ പ്രബലാഭിപ്രായം. നെറ്റിയുടെ അതിരുകളോ മൂക്കോ വെച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല. നെറ്റി സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പതിയുന്നതിനു തടസ്സമാകുന്ന ഒന്നും നെറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നെറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (മുറിവോ മറ്റോ കാരണമായി ) അത് നീക്കാൻ വിഷമമാണെങ്കിൽ അതിന്മേൽ സുജൂദ് ചെയ്താൽ മതി. ആ നിസ്കാരം പിന്നീട് മടക്കേണ്ടതുമില്ല. തലപ്പാവ്, തലമുടി മുതലാ‍യവയുടെ മേൽ സുജൂദ് ചെയ്താൽ മതി. ആ നിസ്കാരം പിന്നീട് മടക്കേണ്ടതുമില്ല. സുജൂദ് ചെയ്തത് അത്തരം വല്ലതിന്മേലുമായാൽ തല ഉയർത്തുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ അത് നീക്കണം. അത് നീക്കാതെ മനപ്പൂർവ്വം സുജൂദിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം സാധുവാകുന്നതല്ല.

സുജൂദിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ നെറ്റി നിലത്ത് വെച്ച ശേഷം തലയുയർത്തി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല. തലയുടെ ഭാഗം സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പതിയണം. ഭാരം തീരെ ചേർക്കാത്ത വിധം നെറ്റി സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ട് മതിയാവുകയില്ല. സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചന്തിയുടെ ഭാഗം തല ,കൈകൾ എന്നിവയേക്കാൾ ഉയർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണ്.

എട്ടാമത്തെ ഫർള്  രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലെ ഇരുത്തമാണ്.

എട്ടാമത്തെ ഫർള് : രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലെ ഇരുത്തമാണ്. : കൂടുതൽ വളവും ചരിവും ഇല്ലാതെ നിവർന്നിരിക്കണം. സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഇങ്ങിനെയിരിക്കണം. ഇരുത്തം, അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സുജൂദിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ ഇരുത്തമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കരുതാതിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്.

അടക്കമാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഫർള്.

അടക്കമാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഫർള് : റുകൂഇലും ഇഅ്തിദാലിലും സുജൂദിലും അതിന്നിടയിലെ ഇരുത്തത്തിലുമെല്ലാം അനക്കം അടങ്ങുന്നത് വരെ നിശ്ചലത പുലർത്തണം. ചിലർ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഈ ഫർള് കണക്കിലെടുക്കാറില്ല. വാ‍സ്തവത്തിൽ നിറുത്തമല്ലാത്ത എല്ലാ ഫർളുകളും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലും നിർബന്ധം തന്നെയാണ്. വല്ല ഫർളും ഒഴിഞ്ഞ് പോയാൽ നിസ്കാരം അസാധുവാകും. സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അസാധുവായാൽ നിസ്കരിക്കാത്തത് പോലെയല്ലേ ആവുകയുള്ളൂ‍ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. കാരണം നിസ്കാരം പോലെയുള്ള ആരാധനകൾ അസാധുവായാൽ അത് ഹറാമാകും. അപ്പോൾ അടക്കമില്ലാതെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൽ ഹറാമാകുന്നതാ‍ണ്.

പത്താമത്തെ ഫർള് അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതുക.

പത്താമത്തെ ഫർളായ അത്തഹിയ്യാത്തിൽ സ്വശരീരം കേൾക്കുന്ന വിധം ഉറക്കെ ഓതുക, അക്ഷരങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുക, തുടർച്ച മുറിയാതെ ഓതുക എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ എന്നതിലുള്ള أشهد أن لا إله إلا الله എന്നതിലുള്ള ‘നൂൻ’ ലാമോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഓതൽ നിർബന്ധമാണ്. നൂനിനെ വെളിവാക്കി ‘അൻ ലാഇലാഹ’ എന്നോതിയതിനാൽ സാധുവാകുകയില്ല. അപ്രകാരം وأن محمدا رسول الله എന്നതിലെ ദാലിന്റെ തൻവീൻ റാഇലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ‘മുഹമ്മദർറസൂലുല്ലാഹ്’ എന്ന് ഓതേണ്ടതാണ്. തൻവീൻ വെളിവാക്കി ‘മുഹമ്മദൻ റസൂലുല്ലാഹ്’ എന്നോതിയാൽ മതിയാവുകയില്ല.

പതിനൊന്നാമത്തെ ഫർള്  നബി()യുടെ മേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക.

പതിനൊന്നാമത്തെ ഫർളായ നബിയുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്ത് നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടും പ്രത്യേകം സമരിച്ച് കൊണ്ടുമായിരിക്കണം. (രൂപം മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് )

പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫർള് അത്തഹിയ്യാത്തിനും സ്വലാത്തിനും വേണ്ടി ഇരിക്കലാണ്.

പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫർള് അത്തഹിയ്യാത്തിനും സ്വലാത്തിനും വേണ്ടി ഇരിക്കലാണ്. അത്തഹിയ്യാത്തും സ്വലാത്തും നിന്ന് ചൊല്ലിയാൽ മതിയാകുകയില്ല.

പതിമൂന്നാമത്ത ഫർള് സലാം ചൊല്ലലാണ്.

പതിമൂന്നാമത്ത ഫർള് സലാം ചൊല്ലലാണ്. നിസ്കാരം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലാഹുവുമായുള്ള സംഭാഷണമായതു കൊണ്ട് ഈ ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ആ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ( യാത്രയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്നത് പോലെ ) നിസ്കാരാന്തരം ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണ്.

നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളെല്ലാം അറബി ഭാഷയിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. പഠിക്കാൻ സൌകര്യപ്പെട്ടിട്ടും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിർബന്ധ ദിക്റുകളാണെങ്കിൽ പഠിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

പതിനാലാമത്തെ ഫർള് ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക.

പതിനാലാമത്തെ ഫർള് ; മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യലാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കർമ്മപരമായ ഫർള് അസ്ഥാനത്ത് മനപ്പൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിസ്കാരം അസാധുവാകും.

സലാമല്ലാത്ത വാക്കുകൾകൊണ്ട് നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഫർള് അസ്ഥാനത്ത് പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം അസാധുവാകുന്നതല്ല. പക്ഷെ ആ ഫർള് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. അത് യഥാസ്ഥാനത്തു വീണ്ടും ചൊല്ലണം. സലാം അതിന്റെ സ്ഥാനത്തല്ലാതെ വീട്ടിയാൽ നിസ്കാരം അവസാനിക്കും.

അല്ലാഹു നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ പൊറുത്ത് തന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ.. ആമീൻ

 

8 comments on “നിസ്കാര കണക്ക്‌

 1. Pingback: ഇസ്‌ലാമിക അഭിവാദനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? | Muslim Ummath

 2. ithil ella sunnath niskarangaludeyum details ulpeduthiyittundo..??? athu kaaanan kazhinjilla. sunnath niskarangalude details kittiyal nallathayirunnu,,

 3. ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും അവതിക്ക് വീട്ടിൽ പോവുമ്പോൾ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞു ഉച്ച 2 30 കാണു പോവുക. ഇഷയുടെ സമയത്താണ് വീട്ടിൽ എത്തുക . മഗ്രിബും ഇഷയും ജം അക്കമെങ്ങിലും അസര് നമസ്കാരം എന്ത് ചെയ്നമെന്നു അറിയില്ല. യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ ഇടയ്ക് നമസ്കരികാനുള്ള സൗകര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല .

  ലുഹൃന്റെ കൂടെ മുന്തിച്ചു ജം അകിയാൽ മതിയോ?

  • ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് സമയത്തെ നിസ്കാരങ്ങൾ അവയിലൊന്നിന്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനാണ് ‘ ജംഅ്’ എന്ന് പറയുന്നത്.

   ളുഹ്‌റ്, അസ്വ്‌റ് എന്നിവ രണ്ടാലൊന്നിന്റെ സമയത്തും ,മഗ്‌രിബ്, ഇശാഅ് എന്നിവ രണ്ടാലൊന്നിന്റെ സമയത്തും നിസ്കരിക്കാം. അപ്പോൾ അസ്വ്‌റിനെ മഗ്‌രിബിലേക്കോ, തിരിച്ചോ, ഇശാഇനെ സുബ്‌ഹിയിലേക്കോ, തിരിച്ചോ സുബ്‌ഹിയെ ളുഹ്‌റിലേക്കോ തിരിച്ചോ ജംആക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   നാല് റക്‌അത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളെ രണ്ട് റക്‌അത്തുകളായി ചുരുക്കി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് ‘ഖസ്വ്‌റ്’ എന്നു പറയുന്നു. സുബ്‌ഹിയിലും മഗ്‌രിബിലും ഖസ്വ്‌റില്ല. അവ സാധാരണ പോലെതന്നെ നിസ്കരിക്കണം.

   ളുഹ്‌റ് , അസ്‌റ് എന്നിവ ളുഹറിന്റെ സമയത്തും മഗ്‌രിബ് , ഇശാ‍അ് എന്നിവ മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്തും നിസ്കരിക്കുന്നതിനെ ‘മുന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കുക’ എന്നു പറയുന്നു.

   ളുഹ്‌റ് , അസ്വ്‌റ് എന്നിവ അസ്വ്‌റിന്റെ സമയത്തും , മഗ്‌രിബ് , ഇശാ‍അ് എന്നിവ ഇശാഇന്റെ സമയത്തും നിസ്കരിക്കുന്നതിനെ ‘പിന്തിച്ചു ജംആക്കുക’ എന്നും പറയുന്നു.

   ജുമുഅയും അസ്വ്‌റും കൂടെ ജംആക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കൽ മാത്രമേ സ്വഹീഹാകൂ. ജുമുഅയെ അസ്‌റിലേക്ക് ജംആക്കിയാൽ സാധുവാകുന്നതല്ല.

   യാത്രക്കാർക്ക് അല്ലാഹു അനുവദിച്ച അനുകൂല്യങ്ങളാണ് ജംഉം, ഖസ്വ്‌റും. ഒരു മുസ്‌ലിം നിസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണിത്.

   ഇവയുടെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും ഒത്തിണങ്ങിയാൽ ജംഉം ഖസ്വ്‌റുമാണ് യാ‍ത്രക്കാരന് ഉത്തമം

   പൊതു നിബന്ധനകൾ

   ജംഉം ഖസ്വ്‌റും അനുവദനീയമാകാൻ, ഹലാലായ യാത്രയായിരിക്കണം. 132 കി.മീറ്ററെങ്കിലും ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കുകയും വേണം. 82 കി.മി ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്. ഈ ദൂരം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നിടുന്നതായാലും ജംഉം ഖസ്വ്‌റും അനുവദനീയമാണ്. സ്വന്തം നാടിന്റെ അതിർത്തി പിന്നിട്ട ശേഷമേ ജം ഉം ഖസ്വ്‌റും അനുവദനീയമാവുകയുള്ളൂ. തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്വന്തം നാടിന്റെ പരിധിയിലെത്തുന്നതോടെ ആനുകൂല്യം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും.

   മുന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ

   1) തർതീബ് : ജംഅ് ആക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെത് തന്നെയാവണം ആദ്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത്.

   2) ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുന്നെ രണ്ടാ‍മത്തെ നിസ്കാരം ഇതിലേക്ക് ജംഅ് ആക്കി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. ആദ്യ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയ്യത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങിനെ കരുതലാണ് ഉത്തമം. മറന്ന് പോയാൽ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സലാം വീട്ടുന്നതിനു മുന്നെ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി. സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്.

   3) ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ സമയ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാ‍ടില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടിനുമിടയിൽ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരമോ മറ്റ് സുന്നത്തുകളോ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. തയമ്മും, ഇമാമത്ത് കൊടുക്കൽ പോലുള്ള ദീർഘമല്ലാത്ത ഇടവേള പ്രശ്നമല്ല. രണ്ടിനുമിടയിൽ കൂടുതൽ സമയമുണ്ടായാൽ രണ്ടാം നിസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്.

   4) ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് രണ്ടാമത്തേതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ യാത്ര അവസാനിക്കാതിരിക്കുക. അഥവാ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കണം. രണ്ടാം നിസ്കാരത്തിനിടയിലോ അതിന്റെ ശേഷമോ ആണ് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല.
   5) ഒന്നാം നിസ്കാരം സാധുവായിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാ‍ൾക്ക് ധാരണയുണ്ടാകുക. ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് ശരിയായിട്ടില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് മടക്കി നിസ്കരിക്കണം. അതിനു ശേഷമേ രണ്ടാമത്തേത് നിർവഹിക്കാനാവൂ. രണ്ട് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഒന്നാം നിസ്കാരം ബാത്വിലായിരുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ രണ്ടും മടക്കി നിർവഹിക്കണം മടക്കി നിസ്കരിക്കലും ജംഅ് ആക്കിത്തന്നെ നിർവഹിക്കാം.

   പിന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കുന്നതിന്റെ നിബന്ധനകൾ :

   1) ആദ്യ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ നിസ്കാരത്തെ അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ജംഅ് ആക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പിന്തിക്കുന്നു. എന്ന് കരുതുക

   2) യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക

   സുന്നത്തുകൾ

   പിന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കുമ്പോൾ തർത്തീ‍ബ് സുന്നത്തുണ്ട്. അഥവാ, ഒന്നാം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടാം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. അതിനു വിരുദ്ധം ചെയ്താലും നിസ്കാരം സാധുവാകും.

   ഒന്ന് കഴിഞ്ഞയുടനെ മറ്റേത് നിർവഹിക്കലും സുന്നത്താണ്. ( ദീർഘമായ ഇടവേളയുണ്ടായാലും നിസ്കാരം സാധുവാകും ) ജംഅ് ആക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നാം നിസ്കാരത്തിൽ കരുതലും സുന്നത്തുണ്ട്.

   ഖസ്വ്‌റാക്കി നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ നിബന്ധനകൾ :

   1) യാത്രയുടെ ദൂരം 132 കി.മീ. ഉണ്ടായിരിക്കുക.
   2 ) യാത്ര ഹലാലായിരിക്കുക
   3) പൂർത്തിയായി നിസ്കരിക്കുന്നവനോട് തുടരാതിരിക്കുക (ഖസ്വ്‌റാക്കി നിസ്കരിക്കുന്നവനോട് പൂർത്തിയാക്കി നിസ്കരിക്കുന്നവന് തുടരാവുന്നതാണ് , ഇമാം സലാം വീ‍ട്ടിയതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി)
   4) നിയ്യത്തിൽ ഖസ്വ്‌റാക്കലിനെ കരുതുക.
   5) നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ യാത്ര അവസാനിക്കാതിരിക്കുക

   നിയ്യത്ത് :

   മുന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള നിയ്യത്ത് :
   ഉദാ :- അസ്‌ർ എന്ന ഫർള് നിസ്കാരത്തെ ളുഹ്‌റിലേക്ക് മുന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കി ഖസ്വ്‌റായിട്ട് അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു. ജമാ അത്താണെങ്കിൽ ‘ഇമാമിനോട് കൂടെ‘ എന്നും ചേർക്കുക.

   പിന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കി ഖസ്വ്‌റാക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള നിയ്യത്ത് :
   ഉദാ: – ളുഹർ എന്ന ഫർള് നിസ്കാരത്തെ അസറിനോട് കൂടെ പിന്തിച്ച് ജംഅ് ആക്കി ഖസ്വ്‌റാക്കി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു ( ജമാഅത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ ‘ ഇമാമിനോട് കൂടെ’ എന്നും കൂടെ ചേർക്കുക )

  • നിബന്ധന പാലിച്ചുകൊണ്ട് ളുഹറിനേയും അസറിനേയും ഒന്നിച്ചും മഗ്‌രിബിനേയും ഇശാഇനേയും ഒന്നിച്ചും നിസ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനാണ് ജംഅ് എന്നു പറയുന്നത്. അസറും മഗ്‌രിബും ഒന്നിച്ചോ സുബഹിയും മറ്റു നിസ്‌കാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചോ നിസ്‌ക്കരിക്കല്‍ അനുവദനീയമല്ല.

   ള്വുഹറിന്റെ സമയത്ത് അസറിനേയും മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് ഇശാഇനേയും മുന്തിച്ച് നിസ്‌ക്കരിക്കുന്നതിന് ജംഅ്തഖ്ദീം (മുന്തിച്ച് ജം ആക്കല്‍) എന്നും അസറിന്റെ സമയത്ത് ള്വഹറിനേയും ഇശാഇന്റെ സമയത്ത് മഗ്‌രിബിനേയും പിന്തിച്ച് നിസ്‌ക്കരിക്കുന്നത് ജംഅ് തഅ്ഖീര്‍ (പിന്തിച്ച് ജംആക്കല്‍) എന്നും പറയുന്നു.

   രണ്ടു മര്‍ഹലയോ അതില്‍ കൂടുതലോ അനുവദനീയമായ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാണ് ഖസ്‌റും ജംഉം അനുവദനീയമാകുന്നത്. രണ്ട് മര്‍ഹല എന്നു പറയുന്നത് ഏകദേശം 132 കിലോമീറ്ററാണ്. മൂന്നു മര്‍ഹലയോ (198 കി.മീ) അതിലധികമോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഖസ്‌റാക്കലാണ് ഉത്തമം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s