സുന്നീ പണ്ഡിതന്മാര്‍

സുന്നീ നായകന്മാര്‍ - ഒരു പഴയ ഫയല്‍ ചിത്രം

സുന്നീ നായകന്മാര്‍ – ഒരു പഴയ ഫയല്‍ ചിത്രം

വരക്കല്‍ ബാ അലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങള്‍

വരക്കല്‍ ബാ അലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങള്‍

സയ്യിദ്‌ ഉള്ളാള്‍ തങ്ങള്‍

സയ്യിദ്‌ ഉള്ളാള്‍ തങ്ങള്‍
ശൈഖുന ഇ.കെ. അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

ശൈഖുന ഇ.കെ. അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

സി. കോയകുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍

സി. കോയകുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍

സുന്നീ നായകന്മാര്‍ - ഫയല്‍ ചിത്രം - സി ഉസ്താദ്, അണ്ടോണ അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര്‍, ഫസല്‍ തങ്ങള്‍, ഇകെ ഉസ്താദ് , പിഎ ഉസ്താദ് എസിഎസ് ബീരാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍, അറബി കുലൈബ്, ഉമര്‍ ബാഫഖി തങ്ങള്‍, ഉള്ളാള്‍ തങ്ങള്‍, കാന്തപുരം ഉസ്താദ്‌ ...തുടങ്ങിയവര്‍

സുന്നീ നായകന്മാര്‍ – ഫയല്‍ ചിത്രം – സി ഉസ്താദ്, അണ്ടോണ അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര്‍, ഫസല്‍ തങ്ങള്‍, ഇകെ ഉസ്താദ് , പിഎ ഉസ്താദ്, എസിഎസ് ബീരാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍, അറബി കുലൈബ്, ഉമര്‍ ബാഫഖി
തങ്ങള്‍, ഉള്ളാള്‍ തങ്ങള്‍, കാന്തപുരം ഉസ്താദ്‌ …തുടങ്ങിയവര്‍

മര്‍ഹൂം തഴവ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്‌ മുസ്ലിയാര്‍

മര്‍ഹൂം തഴവ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്‌ മുസ്ലിയാര്‍
വൈലിത്തറ മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി മുസ്ലിയാര്‍

വൈലിത്തറ മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി മുസ്ലിയാര്‍

വലിയുല്ലാഹി അന്ത്രുപാപ്പ

വലിയുല്ലാഹി അന്ത്രുപാപ്പ

ഷെയ്ഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ നാസിം ആദില്‍ ഹക്കാനി, സിറിയ

ഷെയ്ഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ നാസിം ആദില്‍ ഹക്കാനി, സിറിയ

മര്‍ഹൂം കണ്ണിയത്ത്‌ ഉസ്താദ്‌

മര്‍ഹൂം കണ്ണിയത്ത്‌ ഉസ്താദ്‌

ഷെയ്ഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ അല്‍ യാക്കൂബ്

ഷെയ്ഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ അല്‍ യാക്കൂബ്

അല്‍ ഹബീബ്‌ സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍, ഷെയ്ഖ്‌ അഹമെദ് ഹബ്ബാല്‍

അല്‍ ഹബീബ്‌ സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍, ഷെയ്ഖ്‌ അഹമെദ് ഹബ്ബാല്‍

ഷെയ്ഖ്‌ സയ്യിദ്‌ ഹംസ അല്‍ ഖാദിരി, മൊറോകൊ

ഷെയ്ഖ്‌ സയ്യിദ്‌ ഹംസ അല്‍ ഖാദിരി, മൊറോകൊ

സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍

സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍

ഷെയ്ഖ്‌ സയ്യിദ്‌ യൂസഫ്‌ ഹാഷിം അല്‍ രിഫായി

ഷെയ്ഖ്‌ സയ്യിദ്‌ യൂസഫ്‌ ഹാഷിം അല്‍ രിഫായി

ഷെയ്ഖ്‌ സബാഹ് അല്‍ രിഫായി

ഷെയ്ഖ്‌ സബാഹ് അല്‍ രിഫായി

ഷെയ്ഖ്‌ സയ്യിദ്‌ അലവി അല്‍ മാലികി

ഷെയ്ഖ്‌ സയ്യിദ്‌ അലവി അല്‍ മാലികി

മര്‍ഹൂം പി. എം. കെ. ഫൈസി

മര്‍ഹൂം പി. എം. കെ. ഫൈസി

ശൈഖുന പേരോട്‌ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ സഖാഫി

ശൈഖുന പേരോട്‌ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ സഖാഫി

സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങളും സയ്യിദ്‌ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി തങ്ങളും

സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങളും സയ്യിദ്‌ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി തങ്ങളും

ശൈഖുന കാളമ്പാടി ഉസ്താദും സി. കോയകുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍

ശൈഖുന കാളമ്പാടി ഉസ്താദും സി. കോയകുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍

ഹബീബ്‌ ഉമര്‍ ഇബ്നു മുഹമ്മദ്‌ ഇബ്നു സാലിം ഇബ്നു ഹഫീസ്‌

ഹബീബ്‌ ഉമര്‍ ഇബ്നു മുഹമ്മദ്‌ ഇബ്നു സാലിം ഇബ്നു ഹഫീസ്‌

സയ്യിദ്‌ ഹൈദരലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങളും കാന്തപുരം അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

സയ്യിദ്‌ ഹൈദരലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങളും കാന്തപുരം അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

കമാലുദ്ദിന്‍ ഉമര്‍ അല്‍ ഖാദിരി

കമാലുദ്ദിന്‍ ഉമര്‍ അല്‍ ഖാദിരി

ഇ.കെ. മുഹമ്മദ്‌ ദാരിമി അല്‍ ഖാദിരി

ഇ.കെ. മുഹമ്മദ്‌ ദാരിമി അല്‍ ഖാദിരി

ഡോ. ഉമര്‍ അബ്ദുള്ള കാമില്‍ അല്‍ മക്ക

ഡോ. ഉമര്‍ അബ്ദുള്ള കാമില്‍ അല്‍ മക്ക

ഡോ. മുഹമ്മദ്‌ ത്വാഹിര്‍ അല്‍ ഖാദിരി

ഡോ. മുഹമ്മദ്‌ ത്വാഹിര്‍ അല്‍ ഖാദിരി

അല്‍ ഹബീബ്‌ സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍

അല്‍ ഹബീബ്‌ സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍

അത്തിപറ്റ മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍

അത്തിപറ്റ മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍

മര്‍ഹൂം നെല്ലികുത്ത് ഇസ്മായില്‍ മുസ്ലിയാര്‍

മര്‍ഹൂം നെല്ലികുത്ത് ഇസ്മായില്‍ മുസ്ലിയാര്‍

            (…………………തുടരും )           

One comment on “സുന്നീ പണ്ഡിതന്മാര്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s