മൗലിദ് : പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ

22

Kolutur-1

Kolutur-2

Kolutur-3

3 comments on “മൗലിദ് : പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ

  1. സഹാബത്തുകളെല്ലാം നബി (സ) യോട് സ്നഹമില്ലതവരായിരിക്കും അല്ലെ സഹോദരന്മാരെ??? എന്തിനാ ഖുർആൻ ആയത് വളച്ചൊടിച്ചു നബിദിനത്തിന് തെളിവാക്കുന്നത്.. അള്ളാഹു എല്ലാം കാണുന്നവനാണ് കേട്ടോ…
    യുനുസ് സൂറത്തിലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം രസൂലിൽ നിന്നും ഖുർആൻ പഠിച്ച സഹാബതിനു മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ..??
    കഷ്ടം…..

  2. ente nethaavu KM moulavi ennu nigalodaaranu paranjathu sahodara??? ente nethaavu muhammed mustafa (sa). KM moulavi varumo naale ente koode??? ee chithaagathi maato sahodara….

    islam aanennu parayaan dhiaryam kaanikku… sunniyo mujahido all avaendathu….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s