പഠിക്കുക! പകര്‍ത്തുക!

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളും

ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങള്‍ അഞ്ച് :

1. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله ( അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്നും മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും ) എന്ന കലിമത്തുതൗഹീദ്‌ ഹൃദയത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച്‌ നാവ്‌ കൊണ്ട്‌ വെളിവാക്കി പറയുക.

2. അഞ്ച്‌ സമയത്തെ നിസ്കാരം മുറപ്രകാരം നിലനിര്‍ത്തുക

3. സകാത്ത്‌ നല്‍കുക

4. റമദാനില്‍ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക

5. കഴിവുള്ളവര്‍ ഹജ്ജ്‌ ചെയ്യുക

 ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ആറ്‌ :

1. അല്ലാഹുവില്‍ വിശ്വസിക്കുക

2. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളില്‍ വിശ്വസിക്കുക

3. അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുക

4. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരില്‍ വിശ്വസിക്കുക

5. അന്ത്യ ദിനത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുക

6. നന്മയും തിന്മയും ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നാണെന്നും അവന്റെ മുന്‍ നിശ്ചയം അനുസരിച്ചാണെന്നും വിശ്വസിക്കുക. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s